Privacy policy

Senast uppdaterad: 13/12/2023

Allmänt

Van de Velde bryr sig om din integritet. Därför vill vi ge dig så mycket information som möjligt om vad som händer med dina personuppgifter när du lämnat dem till oss. I denna integritetspolicy ('Policy') hittar du all information du behöver veta om vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, hur länge vi lagrar dem, vilka dina rättigheter är och hur du kan utöva dem.

Vilka är vi?

Dina personuppgifter som samlas in i butiker, i samband med Van de Velde-event och via Van de Veldes webbplatser www.mariejo.com, www.primadonna.com, www.andressarda.com, www.lincherie.nl och www.rigbyandpeller.com ('Webbplatsen') administreras av Van de Velde NV, ett bolag enligt belgisk lag med säte på Lageweg 4, 9260 Schellebelle, Belgien och med organisationsnummer 0448.746.744 ('Van de Velde' eller 'vi' eller 'oss'). Alla hänvisningar i denna policy till Van de Velde omfattar även Van de Velde NV:s europeiska dotterbolag, vars lista kan läsas här.

Van de Velde är registeransvarig för dina personuppgifter. Detta innebär att Van de Velde bestämmer syftet och medlen för behandlingen av dina personuppgifter.

När gäller denna policy?

Genom att använda en webbplats, interagera med oss via sociala medier (Facebook, Whatsapp ...) eller virtuell styling, delta i ett Van de Velde-evenemang, prenumerera på direktmarknadsföring i butiken eller acceptera skapandet av en profil anses du ha läst, accepterat och vara bunden av denna policy, de allmänna villkoren och kakpolicyn (gemensamt kallade 'Villkoren'). När du deltar i ett Van de Velde-evenemang, anmäler dig till direktmarknadsföring eller när du godkänner skapandet av en profil i butiken eller på en webbplats kan du ta del av villkoren på dessa platser.

Alla personuppgifter som Van de Velde samlar in under ditt besök i Van de Velde-butikerna, ett Van de Velde-evenemang eller en webbplats kommer att hanteras i enlighet med denna policy.

Van de Velde skyddar din integritet och agerar i enlighet med bestämmelserna i den belgiska dataskyddslagen (lagen av den 30 juli 2018 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter), den brittiska dataskyddslagen 2018 och EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (”GDPR”). Läs den här policyn för att få veta mer om hur personuppgifter samlas in och behandlas av oss på webbplatsen, vid evenemang och i butiker.

Vem skyddas av denna policy?

Denna policy gäller endast de personuppgifter som Van de Velde behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig (se kapitel: “Vilka är vi?”). Denna policy gäller behandlingen av personuppgifter för våra konsumenter (privatpersoner) och kunder (företag) i samband med våra produkter och tjänster. Den här policyn gäller även när du besöker våra kontor eller butiker, webbplatser, använder våra appar, deltar i marknadsundersökningar, undersökningar, tävlingar, åtgärder eller evenemang eller på annat sätt använder våra produkter och tjänster. Personuppgifter om tidigare konsumenter och kunder kommer också att behandlas och säkras så omsorgsfullt som möjligt i enlighet med denna policy.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Uppgifter som du lämnar till oss i våra butiker och på våra evenemang:

I Van de Velde-butikerna och vid Van de Velde-evenemang kan följande personuppgifter samlas in. När du fyller i ett ""Håll mig informerad-kort"" kan du lämna följande uppgifter: namn, adress, e-post, födelsedatum, favoritbutik, telefon och Shape ID. När du skapar ett Shape ID skickar du in följande ytterligare information: storlek, födelsedatum och Shape ID. För att delta i ett av våra evenemang lämnar du följande information: namn, adress, e-post, födelsedatum, favoritbutik, telefon.

Uppgifter som du lämnar till oss genom att använda våra tjänster:

Du kan också lämna personuppgifter genom att använda våra tjänster. Personuppgifter kan samlas in, t.ex. namn, adress, kön, ålder, civilstånd, e-postadress, ekonomiska förhållanden, bostadsort, fast telefonnummer och mobiltelefonnummer, storlek, bröstvolym och omkrets, kroppsform samt köphistorik. Detta är till exempel fallet när du gör en beställning på webbplatsen, registrerar dig som kund, prenumererar på någon av följande tjänster: elektroniskt nyhetsbrev, MMS-marknadsföring (via mobiltelefon) eller pressinformation, när du ringer till vår kundtjänst eller när du skickar ett brev, textmeddelande, chatt eller e-post till oss.

Uppgifter som du lämnar till oss genom att använda vår webbplats:

Som en del av sin normala funktion samlar Van de Veldes webbserver in följande information om varje besökare på en webbplats: din IP-adress, namnet på din internetleverantör, programvaran, din webbläsares typ och språk, den sökmotor och de nyckelord som du använde för att hitta webbplatsen, datum och tid då du besökte webbplatsen, de sidor som du tittade på webbplatsen, sidorna på andra webbplatser från vilka du besökte webbplatsen. Denna information samlas in med hjälp av kakor. Mer information om kakor finns i vår kakpolicy.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Van de Velde behandlar dina personuppgifter för olika ändamål, varvid vi endast behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att uppnå det avsedda ändamålet.

Vi använder personuppgifter när det är nödvändigt för att:

 1. behandla en beställning;
 2. tillhandahålla varor, tjänster och/eller information som du har begärt;
 3. tillhandahålla dig information, varor och tjänster som erbjuds via vår webbplats för fakturering och orderuppfyllelse;
 4. verifiera och genomföra finansiella transaktioner i samband med betalningar som du gör online;
 5. administrera ditt konto hos oss;
 6. granska nedladdningen av data från vår webbplats;
 7. mätning och övervakning av användningen och förbättring av webbplatsens kvalitet och innehåll;
 8. anpassa innehållet och layouten på denna webbplats;
 9. förbättra Van de Veldes produkter och tjänster;
 10. organisera och bjuda in dig till våra evenemang;
 11. anordna tävlingar;
 12. skicka personlig kommersiell information via Whatsapp;
 13. erbudja live shopping-videor;
 14. följa de rättsliga bestämmelser som vi omfattas av;
 15. tillhandahålla allmän eller direkt marknadsföring till dig;
 16. profilering (för att ge dig personlig kommersiell information);
 17. målinriktning på onlineplattformar;
 18. lagrar din passform och/eller kroppsform för att bättre kunna hjälpa dig vid ditt näste köp och/eller för forskningsändamål;
 19. boka för 'Reserve & Fit'-reservation som du gör hos en oberoende återförsäljare av Van de Velde;
 20. behandling av en beställning med en oberoende återförsäljare av Van de Velde.

Behandlingen av personuppgifterna i kategorierna (1) till (5) är nödvändig för att fullgöra det avtal du har med Van de Velde.

Kategorierna (6) till (13) behandlas inom ramen för de legitima intressen som Van de Velde har för att behandla dessa personuppgifter, inklusive förebyggande av bedrägeri eller missbruk av tjänster, marknadsundersökningar, förbättring av webbplatsen, organisering av evenemang och tävlingar samt erbjudande av live shopping-videor. I dessa fall kommer Van de Velde alltid att sträva efter en balans mellan vårt legitima intresse och din integritet.

Behandlingen inom ramen för kategorierna 15 och 19 sker endast om du har gett ditt samtycke till detta.

Behandlingen inom ramen för kategori (20) är nödvändig för att fullgöra det avtal du har med en av Van de Veldes oberoende återförsäljare.

Ytterligare information om vår direktmarknadsföring (15):

Van de Velde kommer att förse dig med (personlig) kommunikation endast när du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Vi kan kontakta dig skriftligen, på din hemadress, genom att ringa dig eller skicka ett sms till dig på det telefonnummer du har angett, via e-post, med information om evenemang, kampanjer, åtgärder, produkter, tjänster och/eller tävlingar. Om du föredrar att inte få några marknadsföringsmeddelanden från oss, eller om du föredrar att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföring, kan du när som helst välja bort detta genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@vandevelde.eu.

Ytterligare information om användningen av FitQuiz (2):

Du kan fylla i FitQuiz på våra webbplatser utan att behöva skapa en profil. Om du vill få råd om storlek för våra produkter ska du ange följande information i FitQuiz:

 • Kön;
 • Referensklädesplagg eller varumärke;
 • Bh-storlek;
 • Kroppstyp;
 • Önskad passform;
 • E-postadress;
 • När du har lämnat dessa uppgifter kan dessutom alla produkter som du tidigare har köpt från Van de Velde kontrolleras för att ge dig optimala råd om storlek och stil.

FitQuiz genererar specifika råd om storlek och stil baserat på dina svar på frågorna, statistiska metoder och anonymiserade uppgifter om köp och returer.

I slutet av FitQuiz kommer du att bli ombedd att ange en e-postadress till vilken vi kan skicka dina personliga råd om storlek och stil. Du kan också skicka din önskade storlek från FitQuiz till din varukorg i vår webbutik. De uppgifter du lämnar kommer att lagras på grundval av den e-postadress som du anger i slutet av frågesporten.

Vi använder uppgifterna från FitQuiz uteslutande för följande ändamål:

 • Ge storleksråd om våra produkter i realtid;
 • Ge storleksråd för våra produkter via e-post (endast en gång);
 • Ge storleksråd för våra produkter i vår webbutik;
 • Analysera köp- och returuppgifter kopplade till FitQuiz-resultaten;
 • Optimering av den allmänna kvaliteten på de mekanismer genom vilka dessa tjänster tillhandahålls.

De insamlade uppgifterna säljs inte till eller delas inte med tredje part, vilket beskrivs närmare i avsnittet ""Delar eller säljer vi dina personuppgifter?"" i denna policy. Efter en månad anonymiseras de uppgifter som samlas in genom FitQuiz automatiskt.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi arbetar hårt för att skydda din integritet och dina personuppgifter på våra kontor, i våra butiker och på vår webbplats. Van de Velde använder en kombination av tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter.

Våra anställda är utbildade för att hantera dina personuppgifter på rätt sätt. Inom ramen för varje projekt som syftar till att behandla personuppgifter görs dessutom en bedömning av säkerheten och skyddet av dessa uppgifter, samtidigt som hänsyn tas till dina intressen. Även vår interna informationssäkerhetspolicy, säkerhetskrav och förvaltningsstandarder följs upp av våra anställda för att se till att de följer dem.

Vi har också specialiserade profiler som ansvarar för säkerheten i vårt nätverk, vår infrastruktur och våra informationssystem. Dessutom använder vi alla typer av tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörig användning och förlust eller stöld av våra uppgifter, t.ex. lösenordsskydd, brandväggar, antivirus och åtkomstkontroller för våra anställda. Ingen metod för överföring eller lagring av uppgifter är dock helt säker, så om ett dataintrång skulle inträffa med negativa konsekvenser för dig kommer du att informeras personligen under de omständigheter som lagen föreskriver. Om du har en säkerhetsrelaterad fråga kan du kontakta oss på privacy@vandevelde.eu.

Delar eller säljer vi dina personuppgifter?

Vi varken säljer eller delar dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, såvida inte:

 • till företag som enligt lag är associerade med Van de Velde och som är etablerade inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i USA. Dina personuppgifter delas med dessa företag för samma ändamål som de som anges i denna policy. Dessa företag är i detta sammanhang gemensamt personuppgiftsansvariga. Du kan begära en förteckning över dessa företag genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@vandevelde.eu. Förteckningen finns också tillgänglig på Van de Veldes webbplats under "Investor relations, Group structure".
 • till en oberoende detaljhandelspartner om du går in på webbplatsen via en länk från den berörda oberoende detaljhandelspartnern och gör ett köp.
 • till en juridisk efterträdare som förvärvar hela eller delar av Van de Velde.
 • Till erkända finans- eller bankinstitut vars ingripande är nödvändigt för att betalningsförfarandet ska kunna löpa smidigt.
 • till kreditupplysningsföretag. Vi förbehåller oss rätten att begära information om dig från andra tredje parter, t.ex. kreditupplysningsföretag. Vi kommer att lägga till denna information till den information som vi tidigare har behandlat om dig för att göra det möjligt för oss att: (1) tillhandahålla varor eller tjänster till dig, (2) förbättra din köpupplevelse och (3) bidra till att förhindra penningtvätt och bedrägerier. När vi gör en sådan begäran kommer vi först att informera dig om denna avsikt och om huruvida sökningen kommer att registreras i en kreditupplysning.
 • När vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om vi anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att förhindra bedrägeri eller cyberbrott eller för att skydda webbplatsen eller någon persons rättigheter, egendom eller personliga säkerhet. (Vi hänvisar till kapitlet ""Vad använder vi dina uppgifter till"").
 • när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

A) Vissa av våra databaser görs tillgängliga eller överförs till tredje parter som arbetar på vårt uppdrag och som hjälper oss att leverera våra produkter och tjänster. Tänk till exempel på våra handelsagenter, oberoende återförsäljare och våra tjänsteleverantörer av webbhotell, molntjänster eller underhållstjänster. Dessutom hjälper flera posttjänster oss att leverera de paket som du beställer från oss (t.ex. UPS, DHL, De Post, Post NL etc.). Överföringen av dina uppgifter sker endast för de ändamål som anges i denna policy och är begränsad till de uppgifter som de behöver för att utföra vårt uppdrag. Vi ser till att de, precis som vi, hanterar dina uppgifter på ett säkert, respektfullt och omsorgsfullt sätt, och vi ger tillräckliga avtalsgarantier.

B) Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kan det hända att vi skräddarsyr vår kommunikation och onlineannonsering baserat på den information du ger oss. Sociala medier gör det möjligt för oss att i detta sammanhang ge dig relevant information, uppdateringar och marknadsföringsinnehåll (t.ex. annonser baserade på liknande profiler). Dessutom gör sociala medier det möjligt för oss att fungera som kundtjänst (till exempel när du använder sociala medier för att kontakta oss). Observera att sociala mediekanaler har sina egna integritets- och kakpolicyer, så den personliga information du ger dem kommer att omfattas av deras regler och inte av våra.

C) Om du deltar i chatten om live shopping-videor kommer de personuppgifter du lämnar att omfattas av Bambusers integritetspolicy, som kan nås via den här länken.

 • när vi eller tredje part har ett legitimt intresse av överföring. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter på grundval av en bedömning av dina rättigheter och friheter och du kommer alltid att informeras om dem på ett öppet sätt (förutom vid juridiska undantag).
 • när du ger ditt samtycke. I alla andra fall där vi överför dina uppgifter till tredje part kommer vi att ge dig ett öppet meddelande där du informeras om den tredje parten, syftet med överföringen och deras behandling. Om det krävs enligt lag kommer vi att inhämta ditt uttryckliga samtycke för att göra detta.

För alla dataöverföringar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet säkerställer vi genom lämpliga skyddsåtgärder i avtalet eller andra åtgärder att dina uppgifter får en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd de skulle ha inom EU i enlighet med EU:s förordningar.

Vi kan också avslöja anonym, aggregerad statistik för kommersiell och intern/extern rapportering. Till exempel: om besökare på vår webbplats för att beskriva våra tjänster för potentiella partners, annonsörer, sponsorer och andra välrenommerade tredje parter och för andra lagliga ändamål. Denna statistik kommer inte att innehålla information genom vilken du kan identifieras.

Om du har några frågor om behandlingen av dina uppgifter av sådana tredje parter, vänligen kontakta den tredje parten i fråga. I den mån denna behandling går utöver de syften som Van de Velde har fastställt är tredje part helt ansvarig för denna behandling, och Van de Velde kan inte på något sätt vara ansvarig eller skadeståndsskyldig för denna behandling.

Vilka är dina integritetsrättigheter och hur kan du utöva dem?

En översikt över dina rättigheter:

Du har rätt att granska och begära rättelse eller radering (""rätt att bli bortglömd"") av dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Du har också rätt att begära en kopia av alla dina personuppgifter som behandlas av oss, om det är tekniskt möjligt. Du har också rätt att utöva din rätt till dataportabilitet.

Praktikaliteter:

Hur kan du utöva dina rättigheter? Om du vill utöva dessa rättigheter, eller om du behöver mer information om dina rättigheter, kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy@vandevelde.eu. För att kunna utöva din rätt till åtkomst och för att förhindra obehörigt utlämnande av dina personuppgifter måste vi verifiera din identitet. Vid tvivel eller oklarheter kommer vi först att be dig om ytterligare information (t.ex. en kopia av ditt id-kort).

Behöver du betala för detta? Du kan utöva dina integritetsrättigheter utan kostnad, såvida inte din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven, särskilt på grund av att den är repetitiv. I sådana fall har vi – i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen – rätt och möjlighet att ta ut en rimlig avgift av dig (med hänsyn till de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den begärda informationen eller kommunikationen) eller att vägra att uppfylla din begäran.

Hur får du svar? Om du skickar in din begäran elektroniskt kommer den begärda informationen att lämnas till dig elektroniskt om det är möjligt, såvida du inte begär något annat. I vilket fall som helst kommer vi att ge dig ett kortfattat, öppet, begripligt och lättillgängligt svar.

När får du svar? Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt och i alla fall inom en månad från det att vi mottagit din begäran. Beroende på hur komplicerad ansökan är och hur många ansökningar som inkommit kan denna period vid behov förlängas med ytterligare två månader. Om så är fallet kommer vi att meddela dig detta inom en månad efter det att vi mottagit begäran.

Slutligen har du rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet eller till den belgiska dataskyddsmyndigheten (vår överordnade tillsynsmyndighet) angående Van de Veldes behandling av dina personuppgifter. Den belgiska dataskyddsmyndigheten kan nås på följande adress:

Drukpersstraat 35, 1000 Bryssel, Belgien. +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be / www.dataprotectionauthority.be

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Enligt lag får vi inte lagra personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket vi samlade in dem. Lagringstiden kan därför vara olika beroende på behandlingsverksamheten. Några exempel: Generellt sett kommer vi att lagra dina personuppgifter i fem år efter din senaste inloggning eller transaktion med Van de Velde. Personuppgifter som har samlats in för tävlingar sparas endast i ett år efter det att tävlingen har avslutats. För marknadsföringsändamål för vilka du har gett oss ditt samtycke kommer dina kontaktuppgifter att sparas av oss så länge du inte återkallar ditt samtycke. För att uppfylla våra bokförings- och skatteförpliktelser måste vi enligt en rad lokala lagar spara dina uppgifter under en viss tid.

När de tillämpliga lagringsperioderna har löpt ut kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras.

Hur kan du hålla dig informerad om ändringar av denna policy?

Van de Velde förbehåller sig rätten att ändra, anpassa, komplettera eller ta bort denna policy helt eller delvis när som helst när det passar. Detta kan till exempel ske mot bakgrund av marknadsutvecklingen eller nya behandlingsaktiviteter som vi använder. Därför uppmanas du att regelbundet kontrollera denna policy för att se om den har ändrats. Genom att använda en webbplats efter att en sådan ändring har gjorts i denna policy anses du ha accepterat ändringen, oavsett om du har läst denna policy eller inte.

Om du inte accepterar den här policyn ska du omedelbart lämna den webbplats via vilken du läser den här policyn. Du får inte skapa en profil eller ta emot direktmarknadsföring om du inte accepterar denna policy.

Hur kan du komma i kontakt med oss?

Om du har frågor, förslag eller funderingar om denna policy eller om vår användning av din information kan du kontakta oss på privacy@vandevelde.eu.

Du kan också kontakta oss på:

Van de Velde NV - Lageweg 4, 9260 Schellebelle, Belgien - Företagets registreringsnummer: 0448.746.744